Біологія

Клас

Тема (зміст матеріалу)

Параграф підручника

Онлайн  ресурси

Завдання для виконання

8 клас

Профілактика захворювань нервової системи.

§40

 

 

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи.

§41 – 46

https://www.youtube.com/watch?v=aKIBh-yCsmM https://www.youtube.com/watch?v=zwbQjePAIqI https://www.youtube.com/watch?v=no1NUR3yVG0 https://www.youtube.com/watch?v=9Uhc7c0D6S0

Коди доступу 862661,192488,744558.

Використайте ці коди,
відкривши посилання
join.naurok.ua

 

 

 

 


Клас

Тема (зміст матеріалу)

сторінка /

Онлайн ресурси

6

 

Способи класифікації рослин

ст.148-151

https://www.youtube.com/watch?v=R2l4VInD-fQ

Водорості

ст.151-156

https://www.youtube.com/watch?v=oW1DOYSTVrM

Мохи

ст.156-159

https://www.youtube.com/watch?v=cdoowbjdMK0

Папороті,хвощі,плауни. 

ст.159-163

https://www.youtube.com/watch?v=gmCNImPUEfA

7

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.  

ст.148-154

 https://www.youtube.com/watch?v=GPp6FY3Ji4c

Органи чуття їх значення Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин.

ст.155-164

https://www.youtube.com/watch?v=fxdc_E7Y-tY

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.   Статеві клітини та запліднення.

ст.164-171

https://www.youtube.com/watch?v=S9bBOWj2-uA

Розвиток тварин

ст.172-176

https://www.youtube.com/watch?v=Iz9UPeJ4_Hs

9

Популяції живих організмів та їх основні характеристики.

ст.152-155

https://www.youtube.com/watch?v=LBBisisaG_k

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

ст.156-160

https://www.youtube.com/watch?v=EEE1s6YGeII

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

ст.160-164

https://www.youtube.com/watch?v=7VGBWzoNMoY

Механізми видоутворення.

ст.164-169

https://www.youtube.com/watch?v=lA3xPYidDsc

10

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини

ст.145-148

https://www.youtube.com/watch?v=bWeG0ixllck

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація

ст.148-154

https://www.youtube.com/watch?v=tal8TCP8VLE

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

ст.157-159

 

11

Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів.

ст.157-164

https://www.youtube.com/watch?v=5bPS-Kprt-E

Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

ст.165-166

https://www.youtube.com/watch?v=txoEb4jLnTE

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.

ст.176-170

https://www.youtube.com/watch?v=tIZ0K2OP0Rk

 Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

ст.171-174

https://www.youtube.com/watch?v=mz9cYFWMObM