Який бал НМТ потрібен для вступу на бюджет

Сайт «Вступ.ОСВІТА.UA» пропонує інформацію про кількість балів національного мультипредметного тесту, необхідну для вступу на бюджетну форму навчання в кожен заклад вищої освіти України.

PROMOПільги при вступі: Як не пропустити головне?

У таблиці подано всі заклади вищої освіти та наведено інформацію про середній бал НМТ, необхідний для вступу до цього закладу на бюджет, а також інформацію про конкурс на одне бюджетне місце та кількість вступників, зарахованих на бюджет до цього вишу.

Ці дані допоможуть абітурієнтам, їхнім батькам і всім зацікавленим особам прийняти зважене рішення щодо можливості вступу до того чи іншого закладу освіти. 

Дані про середній бал на бюджет наведено на основі середнього бала НМТ абітурієнтів, яких зараховано на навчання до вишів у 2023 році.

Середній бал сертифікатів національного мультипредметного тесту розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) за денною та заочною формами навчання.

До рейтингу не потрапили деякі мистецькі заклади вищої освіти, для вступу до яких абітурієнти проходили виключно творчі конкурси.

Під час складання таблиці використані дані вступної кампанії 2023 року, отримані інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» з Єдиної державної бази з питань освіти за договором з ДП «Інфоресурс».

Дані в таблиці ранжовані за середнім балом НМТ на бюджет. Для сортування даних виконайте клік на відповідному заголовку стовпчика таблиці.

Інші рейтинги Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» за результатами вступної кампанії 2023 року дивіться за посиланням.

ЯКИЙ БАЛ ПОТРІБЕН ДЛЯ ВСТУПУ

РЕГІОННАЗВА ЗАКЛАДУ ОСВІТИСЕРЕДНІЙ БАЛ НМТ НА БЮДЖЕТЗАРАХОВАНО НА БЮДЖЕТКОНКУРС НА 1 БЮДЖЕТНЕ МІСЦЕФОРМА ВЛАСНОСТІ
Закарпатська обл.Академія культури i мистецтв138,33301,83Комунальна
Одеська обл.Балтський педагогічний фаховий коледж147,6052,20Комунальна
Вінницька обл.Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського146,98151,07Комунальна
Запорізька обл.Бердянський державний педагогічний університет141,251682,35Державна
Тернопільська обл.Бережанський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України145,851321,69Державна
Київська обл.Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж137,22302,57Комунальна
Київська обл.Білоцерківський національний аграрний університет144,542902,90Державна
Чернівецька обл.Буковинський державний медичний університет165,452003,98Державна
Івано-Франківська обл.Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу134,3332,00Державна
м. КиївВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»144,43109,80Приватна
Вінницька обл.Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського148,774533,82Державна
Вінницька обл.Вінницький національний аграрний університет144,382615,07Державна
Вінницька обл.Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова170,363894,96Державна
Вінницька обл.Вінницький національний технічний університет156,905697,17Державна
Вінницька обл.Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж147,03481,42Комунальна
Вінницька обл.Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету151,2181,50Державна
Волинська обл.Волинський національний університет імені Лесі Українки155,158307,59Державна
Тернопільська обл.Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола139,2231,00Комунальна
Сумська обл.Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка140,501022,56Державна
Дніпропетровська обл.Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету145,10543,81Державна
Харківська обл.Державний біотехнологічний університет139,234292,75Державна
Київська обл.Державний податковий університет152,481244,24Державна
м. КиївДержавний торговельно-економічний університет169,544257,99Державна
Дніпропетровська обл.Державний університет економіки і технологій150,77756,17Державна
Одеська обл.Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку154,581544,11Державна
м. КиївДержавний університет інформаційно-комунікаційних технологій156,352276,34Державна
м. КиївДержавний університет інфраструктури та технологій148,201277,25Державна
Дніпропетровська обл.Дніпровська академія неперервної освіти141,0061,67Комунальна
Дніпропетровська обл.Дніпровський державний аграрно-економічний університет143,763463,78Державна
Дніпропетровська обл.Дніпровський державний медичний університет159,662981,77Державна
Дніпропетровська обл.Дніпровський державний технічний університет142,76956,11Державна
Дніпропетровська обл.Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара157,665936,71Державна
Дніпропетровська обл.Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного хіміко-технологічного університету140,14143,43Державна
Тернопільська обл.Донбаська державна машинобудівна академія150,53307,90Державна
Івано-Франківська обл.Донбаська національна академія будівництва і архітектури137,83122,08Державна
Дніпропетровська обл.Донбаський державний педагогічний університет145,691161,74Державна
Кіровоградська обл.Донецький національний медичний університет158,24484,19Державна
Волинська обл.Донецький національний технічний університет145,82563,86Державна
Дніпропетровська обл.Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського146,17165,50Державна
Вінницька обл.Донецький національний університет імені Василя Стуса161,301386,60Державна
Львівська обл.Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка151,223203,44Державна
Одеська обл.Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій152,54133,31Державна
Одеська обл.Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія”156,81274,67Державна
Кіровоградська обл.Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті145,21164,81Приватна
Житомирська обл.Житомирська політехніка153,944204,94Державна
Житомирська обл.Житомирський державний університет імені Івана Франка145,224463,83Державна
Житомирська обл.Житомирський медичний інститут145,24513,51Комунальна
Запорізька обл.Запорізький державний медико-фармацевтичний університет152,002121,68Державна
Запорізька обл.Запорізький національний університет150,934023,36Державна
Тернопільська обл.Західноукраїнський національний університет160,343466,81Державна
Івано-Франківська обл.Івано-Франківський національний медичний університет168,602785,78Державна
Івано-Франківська обл.Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу151,804906,07Державна
Одеська обл.Ізмаїльський державний гуманітарний університет145,171134,50Державна
Хмельницька обл.Кам’янець-Подільський державний інститут148,40212,57Державна
Хмельницька обл.Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка146,702493,77Державна
м. КиївКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана170,584487,69Державна
м. КиївКиївський національний лінгвістичний університет166,032524,72Державна
м. КиївКиївський національний університет будівництва і архітектури158,026513,26Державна
м. КиївКиївський національний університет імені Тараса Шевченка172,2827934,26Державна
м. КиївКиївський національний університет культури і мистецтв158,074262,23Державна
м. КиївКиївський національний університет технологій та дизайну152,862318,90Державна
м. КиївКиївський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка141,7985,25Державна
м. КиївКиївський університет імені Бориса Грінченка164,684256,62Комунальна
м. КиївКиївський університет інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії164,52729,86Приватна
м. КиївКиївський фаховий коледж прикладних наук147,74101,70Державна
м. КиївКиївський фаховий коледж туризму та готельного господарства142,13233,48Державна
Сумська обл.Класичний фаховий коледж Сумського державного університету151,67612,17Державна
Івано-Франківська обл.Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника144,36222,00Державна
Тернопільська обл.Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка142,001342,31Комунальна
Полтавська обл.Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка139,74221,41Комунальна
Полтавська обл.Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ145,72121,33Державна
Полтавська обл.Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського148,511834,32Державна
Дніпропетровська обл.Криворізький державний педагогічний університет143,262993,26Державна
Дніпропетровська обл.Криворізький національний університет147,792692,03Державна
Рівненська обл.Луганський державний медичний університет160,40763,53Державна
Полтавська обл.Луганський національний університет імені Тараса Шевченка144,672303,85Державна
Волинська обл.Луцький національний технічний університет152,216978,87Державна
Волинська обл.Луцький педагогічний коледж139,35802,29Комунальна
Львівська обл.Львівська медична академія імені Андрея Крупинського154,13292,69Комунальна
Львівська обл.Львівська національна академія мистецтв177,371269,97Державна
Львівська обл.Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського156,233192,54Державна
Львівська обл.Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького172,824344,26Державна
Львівська обл.Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького150,722905,73Державна
Львівська обл.Львівський національний університет імені Івана Франка168,8821654,94Державна
Львівська обл.Львівський національний університет природокористування147,352304,77Державна
Кіровоградська обл.Льотна академія Національного авіаційного університету151,71602,47Державна
м. КиївМаріупольський державний університет148,98817,20Державна
Запорізька обл.Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького142,211652,26Державна
Миколаївська обл.Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв148,33113,00Державна
Миколаївська обл.Миколаївський національний аграрний університет139,183362,90Державна
Миколаївська обл.Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського140,861143,91Державна
Одеська обл.Міжнародний гуманітарний університет152,368610,51Приватна
Рівненська обл.Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука148,683014,93Приватна
м. КиївМіжрегіональна Академія управління персоналом163,953617,25Приватна
Закарпатська обл.Мукачівський державний університет148,56847,06Державна
Харківська обл.Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії139,42102,50Державна
Рівненська обл.Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування138,27112,00Державна
м. КиївНаціональна академія керівних кадрів культури і мистецтв160,17285,75Державна
м. КиївНаціональна академія статистики, обліку та аудиту159,60532,60Державна
м. КиївНаціональна музична академія України імені П.І. Чайковського159,331351,67Державна
м. КиївНаціональний авіаційний університет156,569745,43Державна
Харківська обл.Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”147,733773,70Державна
Львівська обл.Національний лісотехнічний університет України153,062526,89Державна
м. КиївНаціональний медичний університет імені О.О. Богомольця171,267173,66Державна
Дніпропетровська обл.Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”153,266104,76Державна
Харківська обл.Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”152,6510984,47Державна
м. КиївНаціональний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського”165,8835154,32Державна
м. КиївНаціональний транспортний університет151,082975,60Державна
Запорізька обл.Національний університет “Запорізька політехніка”145,934313,55Державна
м. КиївНаціональний університет “Києво-Могилянська академія”181,575465,74Державна
Львівська обл.Національний університет “Львівська політехніка”167,2728834,82Державна
Одеська обл.Національний університет “Одеська морська академія”157,112063,24Державна
Одеська обл.Національний університет “Одеська політехніка”154,277202,30Державна
Одеська обл.Національний університет “Одеська юридична академія”166,4912212,76Державна
Рівненська обл.Національний університет “Острозька академія”169,0910210,19Державна
Полтавська обл.Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”152,704205,01Державна
Чернігівська обл.Національний університет “Чернігівська політехніка”150,775084,87Державна
Чернігівська обл.Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка143,423083,58Державна
м. КиївНаціональний університет біоресурсів і природокористування України149,8912204,30Державна
Рівненська обл.Національний університет водного господарства та природокористування149,905916,53Державна
Миколаївська обл.Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова146,441984,71Державна
м. КиївНаціональний університет фізичного виховання і спорту України155,632942,54Державна
м. КиївНаціональний університет харчових технологій148,393593,86Державна
Харківська обл.Національний фармацевтичний університет151,11833,63Державна
Харківська обл.Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого162,573924,31Державна
Чернігівська обл.Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів і природокористування України137,99604,77Державна
Чернігівська обл.Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя146,391473,18Державна
Дніпропетровська обл.Нікопольський економічний університет149,3334,00Приватна
Дніпропетровська обл.Нікопольський факультет Українського державного університету науки і технологій133,1182,00Державна
Одеська обл.Одеська державна академія будівництва та архітектури146,282633,42Державна
Одеська обл.Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової159,67871,53Державна
Одеська обл.Одеський державний аграрний університет144,741713,13Державна
Одеська обл.Одеський державний екологічний університет145,73505,50Державна
Одеська обл.Одеський національний економічний університет166,529910,77Державна
Одеська обл.Одеський національний медичний університет159,502522,58Державна
Одеська обл.Одеський національний морський університет156,972065,63Державна
Одеська обл.Одеський національний технологічний університет147,461863,82Державна
Одеська обл.Одеський національний університет імені І. І. Мечникова164,133745,10Державна
Миколаївська обл.Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова137,81201,55Державна
Одеська обл.Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського150,073065,49Державна
Хмельницька обл.Подільський державний університет143,241593,05Державна
Житомирська обл.Поліський національний університет143,692624,71Державна
Полтавська обл.Полтавський державний аграрний університет144,853413,39Державна
Полтавська обл.Полтавський державний медичний університет157,912493,63Державна
Полтавська обл.Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка144,933183,66Державна
Дніпропетровська обл.Приазовський державний технічний університет148,85793,65Державна
Дніпропетровська обл.Придніпровська державна академія будівництва та архітектури145,932684,81Державна
Дніпропетровська обл.Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту143,90932,71Державна
Івано-Франківська обл.Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника158,267306,07Державна
Рівненська обл.Рівненська медична академія148,20322,84Комунальна
Рівненська обл.Рівненський державний гуманітарний університет147,773993,09Державна
Сумська обл.Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка142,952532,57Державна
Сумська обл.Сумський державний університет155,486763,58Державна
Сумська обл.Сумський національний аграрний університет142,063703,48Державна
м. КиївСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля143,721787,31Державна
Запорізька обл.Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного143,052542,66Державна
м. КиївТаврійський національний університет імені В.І.Вернадського153,1512510,05Державна
Тернопільська обл.Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського168,502714,88Державна
Тернопільська обл.Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка152,025683,71Державна
Тернопільська обл.Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя153,863705,55Державна
Закарпатська обл.Ужгородський національний університет157,338054,54Державна
Закарпатська обл.Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету146,5042,00Державна
Львівська обл.Українська академія друкарства158,171404,70Державна
Харківська обл.Українська інженерно-педагогічна академія139,431084,19Державна
Київська обл.Український гуманітарний інститут173,33112,00Приватна
Харківська обл.Український державний університет залізничного транспорту140,041804,03Державна
м. КиївУкраїнський державний університет імені Михайла Драгоманова152,495409,88Державна
Дніпропетровська обл.Український державний університет науки і технологій143,942963,46Державна
Дніпропетровська обл.Український державний хіміко-технологічний університет145,591587,08Державна
Черкаська обл.Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини144,392643,06Державна
Черкаська обл.Уманський національний університет садівництва143,472402,76Державна
м. КиївУніверситет “Київська школа економіки”194,16236,57Приватна
Київська обл.Університет Григорія Сковороди в Переяславі141,931973,44Державна
м. КиївУніверситет економіки та права “КРОК”155,62721,71Приватна
Івано-Франківська обл.Університет Короля Данила162,22332,67Приватна
Дніпропетровська обл.Університет митної справи та фінансів160,212076,46Державна
Харківська обл.Харківська гуманітарно-педагогічна академія139,851782,22Комунальна
Харківська обл.Харківська державна академія культури144,931321,55Державна
Харківська обл.Харківська державна академія фізичної культури150,561323,48Державна
Харківська обл.Харківський національний автомобільно-дорожній університет139,483983,28Державна
Харківська обл.Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця161,263648,91Державна
Харківська обл.Харківський національний медичний університет157,923452,49Державна
Харківська обл.Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди147,903403,21Державна
Харківська обл.Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна160,2811324,40Державна
Харківська обл.Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова146,743575,30Державна
Харківська обл.Харківський національний університет радіоелектроніки160,149403,59Державна
Харківська обл.Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету146,40106,90Державна
Одеська обл.Херсонська державна морська академія152,91542,09Державна
Кіровоградська обл.Херсонський державний аграрно-економічний університет141,031282,36Державна
Івано-Франківська обл.Херсонський державний університет150,011432,42Державна
Миколаївська обл.Херсонський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова139,25301,73Державна
Хмельницька обл.Херсонський національний технічний університет149,82732,49Державна
Хмельницька обл.Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія146,141022,27Комунальна
Хмельницька обл.Хмельницький національний університет150,744495,06Державна
Хмельницька обл.Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова167,68845,26Комунальна
Запорізька обл.Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія147,651491,95Комунальна
Кіровоградська обл.Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка148,552753,87Державна
Кіровоградська обл.Центральноукраїнський національний технічний університет144,841964,07Державна
Черкаська обл.Черкаська медична академія156,26305,93Комунальна
Черкаська обл.Черкаський державний технологічний університет150,272174,88Державна
Черкаська обл.Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького152,213965,35Державна
Чернівецька обл.Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича158,6510768,04Державна
Чернівецька обл.Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету140,00140,00Державна
Миколаївська обл.Чорноморський національний університет імені Петра Могили155,112215,08Державна
Сумська обл.Шосткинський інститут Сумського державного університету142,43172,47Державна