У МОН розробили вимоги до випускників педагогічних вишів

Міністерством освіти і  науки розроблений проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності «Середня освіта» (за предметними спеціальностями) на рівні бакалавра.PROMOШлях до успіху: освітні переваги приватної школи

Метою стандарту є визначення державних вимог до випускника вишу – бакалавра зі спеціальності «Середня освіта».

На основі стандарту будуть розробляти програми підготовки майбутніх учителів.

Стандарт містить загальну характеристику, вимоги до рівня освіти майбутніх учителів та обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня бакалавра.

Також документ містить перелік обов’язкових компетентностей майбутнього вчителя, у тому числі загальних та фахових компетентностей, спільних для всіх предметних спеціальностей.

Окрім того, документ унормовує програмні результати навчання, як спільні для всіх предметних спеціальностей, так і окремі для кожної предметної спеціальності.

До того ж стандарт містить перелік форм атестації здобувачів вищої освіти тощо.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту стандарту приймаються до 3 травня на електронну адресу svitlana.diducenko@mon.gov.ua.

Очікується, що результати обговорення будуть розміщені на сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.