Англ.мова

Клас

Тема (зміст матеріалу)

1 клас

My Food (Моя їжа). Літери Qq, Rr, Ss, Tt.

2 клас

My Town (Моє містечко). Структури There is/are. Лексика до теми.

3 клас

Life at Home (Життя вдома), My Daily Life(Мій робочий день). Прийменники on, under, behind, next to. Минулий час дієслова to be.

4 клас

Travelling (Подорож). Лексика до теми. Структура to be going to.

5 Б клас

The Place where I live (Місце, де я живу). Структури There is/are. Лексика до теми.

6 клас

Ukraine: Kyiv (Україна: Київ). Лексика до теми. Теперішній звичайний, теперішній доконаний час, модальне дієслово should.

7 клас

Great Britain: London.(Великобританія: Лондон). Лексика до теми. Прийменники so/neither.

9 клас

Mass media (Засоби масової інформації). Лексика до теми. Теперішній тривалий час. Герундій.

10 клас

The World of Painting (Світ живопису). Sport (Спорт). Лексика до теми. Минулий доконано-тривалий час.

11 клас

Speaking about Art. (Говоримо про мистецтво). Лексика до теми.Дієприкметники.