Гурткова робота

Гурткова робота – сприятливий   простір творчого та особистісного вдосконалення студентів, поглибленого розвитку їх  здібностей, реалізації  можливостей та  прагнень.

Мета гурткової роботи:

  • розширення і поглиблення бази знань;
  • розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей;
  • формування практичних умінь і навичок.

Завдання гурткової роботи:

  • створення умов для творчого розвитку та самовираження студентів;
  • організація змістовного дозвілля студентів;
  • впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання;
  • створення системи роботи з обдарованими студентами;
  • задоволення потреб студентської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.