Дистанційне навчання

Для організації навчання рекомендуємо програмне та навчально-методичне забезпечення, розміщене на таких ресурсах за посиланням:


Навчальні програми

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi,


Електронні підручники

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki,


Електронну бібліотеку департаменту освіти і науки

https://books.kyiv-oblosvita.gov.ua/


Модель організації дистанційного навчання


Електронна освітня платформа «МійКлас»

https://miyklas.com.ua


Електронна освітня платформа «Edmodo»

www.edmodo.com


Електронна освітня платформа «На урок»

https://naurok.com.ua


Google-сервіси (Classroom);