Електронні бібліотеки

Електро́нна бібліоте́ка (англ. digital library) — розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному, для кінцевого користувача, вигляді.

Мета створення електронної бібліотеки

В публічних бібліотеках в основному працюють з документами, а не з інформацією. Тому така бібліотека не задовольняє в повній мірі вимогам інформаційного суспільства. Перелік і якість послуг, що надаються нею, відповідає інтересам лише незначної частини споживачів інформації. Але ця аудиторія читачів не належить до категорії осіб, котрі приймають рішення, які визначають шляхи розвитку суспільства.

Мета творення електронної бібліотеки полягає в наступному:

– забезпечення користувачів роботою з документами з обмеженим доступом (рідкісних і рукописних книг, фотоальбомів, дисертацій, архівів, яких немає у більшості бібліотек);

– забезпечення доступу до інформації, що існує лише в електронній формі;

– надання користувачам більш якісних можливостей роботи з електронними документами великих обсягів;

– інформаційне забезпечення користувачів повнотекстовими базами даних у режимі теледоступу.

Основні задачі електронної бібліотеки — інтеграція інформаційних ресурсів і ефективна навігація в них.

Інтеграція інформаційних ресурсів — це їхнє об’єднання з метою використання різної інформації зі збереженням її властивостей, особливостей представлення і можливостей її обробляти. Об’єднання ресурсів може відбуватися як фізично, так і віртуально. Але при цьому таке об’єднання повинно забезпечувати користувачу сприйняття необхідної інформації як єдиного інформаційного простору: електронна бібліотека повинна забезпечити роботу з базами даних і високу ефективність інформаційних пошуків.

Ефективна навігація в електронній бібліотеці — це можливість користувача знаходити інформацію, яка його цікавить, в усьому доступному інформаційному просторі з найбільшою повнотою і точністю при найменших витратах зусиль.

Особливості електронної бібліотеки

  1. Можливість введення чи видалення інформаційних об’єктів, їхньої інтеграції, реструктуризації та інші операції. Але ці можливості повинні поширюватися в основному на електронні документи, а не на інформацію, що міститься в них.
  2. Наявність визначеної концепції формування інформаційного простору, доступного користувачу.
  3. Можливість каталогізації об’єктів і різних їхніх об’єднань, що утворюють цей інформаційний простір.