Річний звіт про діяльність закладу освіти

Шановні члени трудового колективу, шановні батьки, шановні гості!

       На виконання наказу МОН України від 28.01.2005 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх професійно – технічних навчальних закладів», з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно – громадської системи управлінні освітою, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності щороку у нашому освітньому закладі проходить звітування директора школи за пророблену роботу у навчальному році. Не є винятком і 2019-2020 навчальний рік, який став особливим як для нашого закладу освіти, так і для всієї нашої Української держави. Адже його завершення, з березня по травень 2020 року, проходило в умовах оголошеного карантину в зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції СОVID-19. Цей час став справжнім випробуванням для всіх – адміністрації та педагогічного колективу закладу освіти, учням та батьківському колективу, адже освітній процес прийшлося організовувати принципово на нових засадах, у формі дистанційного навчання. І мені приємно відзначити, що більшість учасників освітнього процесу з честю вийшла із непростої ситуації.

Ну а тепер, коротко про себе. Я, Старенький Анатолій Миколайович, 1957 року народження, освіта вища педагогічна, за фахом вчитель історії, маю кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель». На посаді директора Литвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів працюю із серпня 2005 року. За звітній період я у своїй діяльності керувався Статутом закладу освіти, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, Законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти. В 2019-2020 навчальному році Литвинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснювала свою діяльність пов’язану з наданням повної загальної середньої освіти. Робота педагогічного колективу була направлена на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та інших нормативних документів що не суперечать законодавству України в галузі освіти. Для успішної реалізації поставлених завдань в освітянській галузі, потрібна наявність творчого, працездатного колективу, з необхідним рівнем методичної та науково – теоретичної підготовки. Тому не дивно, що я, як директор школи, приділяю велику увагу кадровому забезпеченню нашого освітнього закладу. В минулому навчальному році Литвинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів була забезпечена педагогічними працівниками на 99,8 %. Вакантними були посади соціального педагога (0,75 ставки) та асистента вчителя (1ставка). На сьогоднішній день кількісний склад нашого педагогічного колективу становить 22 особи, із них 19 мають вищу педагогічну освіту, 2 мають середньо – спеціальну, один вчитель навчається у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Щодо кваліфікаційного рівня педагогічних працівників, то ситуація виглядає наступним чином. Сім вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», троє вчителів «спеціаліст ІІ категорії», четверо вчителів «спеціаліст І категорії», вісім вчителів «спеціаліст вищої категорії», із них п’ятеро  мають педагогічне звання «старший учитель». Дуже обнадійливо виглядає і віковий склад нашого педагогічного колективу. До 30 років мають 3 осіб, з 31 до 40 років 10 осіб, з 41 до 50 років 4 особи, з 51 до 60 років 2 особи, понад 60 років 3 особи. Не менш важливою обставиною є також і такий факт, що із 22 членів педагогічного колективу 14 є жінки, а 8 чоловіки, що становить 36 % від загальної кількості педагогічних працівників. Такої частки немає жоден інший навчальний заклад району, а яку важливу роль в освітньому процесі відіграє чоловічий фактор всім загальновідомо. Ну і нарешті не можу не відзначити тієї обставини, що із 22 членів нашого педагогічного колективу 13 є випускниками нашого освітнього закладу. Це не може не радувати, і як директор школи і надалі буду продовжувати роботу щодо поповнення педколективу випускниками нашого закладу освіти. Отож, оцінюючи якісний склад педагогічного колективу Литвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів можна сказати, що наш заклад освіти має надійний фундамент, і ми можемо з оптимізмом дивитися у майбутнє. Однак, кожен педагогічний працівник, має пам’ятати , що максимально реалізувати свої творчі задатки можна лише при кропіткій праці, неухильному пошуку нових форм і методів організації освітнього процесу, організації роботи по самоосвіті з метою підтримання належного рівня методичної і науково – теоретичної підготовки. У всякому випадку адміністрація закладу освіти робить все можливе, щоб педагогічні працівники мали можливість розвивати свій творчий потенціал. У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив працював над методичною проблемою «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах  компетентнісного підходу з метою формування конкурентоспроможної  особистості» (І етап. Діагностично-теоретичний етап ). На даному етапі реалізації методичної проблеми були проведені засідання методичної ради школи, творчі звіти вчителів, педагогічні майстерні, круглі столи, методичні виставки, конференції. Методичну роботу закладу освіти очолює методична рада, до складу якої входять керівники шкільних методичних об’єднань, досвідчені вчителі. Метою її діяльності є організація та координація методичного забезпечення освітнього процесу і методичного навчання педагогічних кадрів.

Провідною формою організації методичної роботи в освітньому закладі є робота шкільних методичних об’єднань (ШМО). В нашому закладі освіти працюють такі ШМО: 1) Методичне об’єднання (МО) вчителів початкових класів (керівник  Фролова О.В.), 2) МО вчителів гуманітарного циклу ( керівник Лучечко Ю.В.), 3) МО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Черниш Л.М.), 4) МО класних керівників (керівник Сувид А.П.). Результатом їх діяльності є удосконалення професійної майстерності вчителів на основі діагностики та прогнозування, спрямування роботу на забезпечення потреб вчителя, надання їм реальної допомоги. У планах роботи методичних об’єднань відображаються: результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів, основні напрямки роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти, аналіз стану освітнього процесу, перелік засідань МО, що зроблено, запроваджено у практику роботи з теми, яке коло завдань окреслено, проведення шкільних заходів (конкурсів, тижнів, олімпіад тощо), форми роботи з учнями, які потребують особливої уваги та з обдарованими учнями. У рамках «Предметних тижнів» були проведені: тиждень педмайстерності вчителів початкових класів «Ми – патріоти своєї країни», предметні тижні фізичної культури, англійської мови, зарубіжної літератури, української мови та літератури,  правознавства, декада природничо-математичних наук, тиждень «Безпеки дорожнього руху», тиждень безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, в яких брала участь велика кількість учнів.

Важливою формою роботи адміністрації закладу освіти є вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із навчальних предметів. Воно проходить один раз в п’ять років згідно перспективного плану і дає можливість як адміністрації так і вчителям – предметникам проаналізувати стан проробленої навчальної діяльності, побачити здобутки і прорахунки, дає можливість своєчасно внести корективи в організацію освітнього процесу.

Протягом року згідно річного плану проводилося вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з образотворчого мистецтва, мистецтва, зарубіжної літератури. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені, обговорені на засіданнях МО учителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи, видано накази.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників. Надавалася  необхідна допомога молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів ( в закладі освіти працювала Школа молодого вчителя). Також наші молоді спеціалісти Арсенчук В.Ю. та Павлик А.В. брали участь у засіданнях Клубу молодого вчителя, організованим районним відділом освіти.

 Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяє проведена у встановленому порядку атестація вчителів.

Адміністрація закладу приділяє велику увагу проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійний, фаховий рівень. Атестація педагогічних працівників у 2019/2020 н.р. проводилась згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників та з метою активізації творчої професійної діяльності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання підростаючого покоління. Згідно з перспективним планом атестації, наказів по школі в цьому н.р. пройшли атестацію 7 педпрацівників ( Сологуб А.О. вчитель історії, педагог-організатор, Лазаренко В.С. вчитель географії, історії – підтвердили кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії, Фролова О.В. вчитель початкових класів, підтвердила кваліфікаційну категорію спеціаліст вищої категорії,присвоєно педагогічне звання «старший учитель», Учень Т.М. вчитель фізики, біології, Павлова М.В., вчитель української мови та літератури, підтвердили кваліфікаційну категорію спеціаліст першої категорії, Арсенчук В.Ю. асистент вчителя, Давидова М.М. асистент вчителя, встановлено 12 тарифний розряд. Пройшли атестацію атестаційною комісією відділу освіти Вишгородської районної державної адміністрації Старенький А.М. директор школи, Данюк М.В. заступник директора з навчально-виховної роботи, Сувид А.П. заступник директора з виховної роботи на відповідність займаним посадам.

Зростання професійної компетентності вчителів забезпечувалося через самоосвіту та курсову перепідготовку. Педагогічні працівники освітнього закладу своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації при Комунальному  навчальному закладі Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педкадрів» (у 2019/2020  н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації 11 педагогічних працівників). Троє педагогів брали участь в роботі обласних професійних об’єднань педагогічних працівників. Форми проходження курсової перепідготовки найрізноманітніші: очно-заочна, виїзні короткотермінові, дистанційні, очні з проблеми. Значна увага приділяється роботі вчителя у міжкурсовий період (підготовка проектів, виступи на засіданнях шкільних та районних МО, творчі звіти, участь у психолого-педагогічних семінарах, обласних майстер-класах, проведення відкритих уроків, позакласних заходів, розміщення матеріалів на шкільному та районному сайтах).

Члени педагогічного колективу Литвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів залюбки діляться досвідом своєї роботи. На базі нашого закладу освіти проходив районний семінар-практикум для вчителів предмету «Захист Вітчизни» по темі «Організація центрів патріотичного виховання», який провів Сологуб А.О. Педагоги закладу беруть участь у своїх професійних конкурсах, зокрема в цьому навчальному році Сологуб Олександр Олегович став лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  «Шкільна бібліотека-2020» в номінації «Медіакультура в бібліотечному просторі».

Однак, якою б важливою не була робота вчителя, в центрі освітнього процесу завжди буде учень. Адже всім добре відома загальна істина: «Школа існує доти, доки в ній перебувають діти». Тому не дивно, що і адміністрація навчального закладу і педагогічний колектив пріоритетом своєї роботи ставлять дитину із її інтересами, запитами, можливостями, з її проблемами. Кожного навчального року адміністрація освітнього закладу спільно із Литвинівською сільською радою проводить ретельний облік дітей шкільного віку  територіальної громади з метою безумовного забезпечення обов’язковості освіти.

На початку 2019/2020 н.р. у навчальному закладі розпочали роботу 12 класів. Станом на 05.09.2019р. кількість учнів становила 236 осіб ( на 05.09.2018 р.- 236 учні). На кінець 2019/2020 навчального року в Литвинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчалось  234 учнів. З них у 1- 4 класах – 94 учнів, у 5-9 класах –123 учнів, у 10-11 класах – 17 учнів. Протягом року до закладу  прибуло 2 учнів, вибуло 4 учнів. Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається  у зв’язку із закінченням 9, 11 класів, переїздом батьків.     

За підсумками 2019/2020 навчального року 23 учнів освітнього закладу (12,4%)  мають високий рівень навчальних досягнень.  Двоє учнів Возна Вікторія та Гунарь Олександра отримали свідоцтва про закінчення базової середньої освіти з відзнакою, 21 учень нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»:

Учні 3 класу: Арестов Дмитро Юрійович, Дрозденко Аріна Дмитрівна, Пшенко Валерія Русланівна, Філоненко Поліна Олексіївна;           

Учні 4 класу: Пустовойт Максим Валерійович,  Пятова Юлія Олександрівна;                                           

Учні 5-А класу: Приходько Діана Володимирівна, Образ Вікторія Ігорівна, Нечипоренко Карина Геннадіївна, Казаков Олександр Олександрович, Кацімон Євгеній Андрійович;

Учениця 5-Б класу: Полив’яна Олександра Олегівна;                   

Учні 6 класу: Нуцаль Діана Григорівна, Махновець Анастасія Ігорівна;                                                                                                                                      Учні 7 класу: Димура Єлизавета Василівна, Павлова Софія Андріївна, Пасічник Павло Володимирович,  Чубук Дарина Андріївна;                       

Учениця 8 класу: Харченко Анна Василівна;

Учні 10 класу:  Волковський Артем Євгенійович, Лещенко Вікторія Юріївна.

      Доброю традицією в нашому закладі освіти стало проведення конкурсу в номінації “Клас року”. На святі останнього дзвоника, який пройшов у режимі он-лайн, були підведені його підсумки. Класом року в початковій ланці було визнано двоє учнівських колективів – 2 клас (класний керівник Чупрій С.Ю.) та 3 клас (класний керівник Кравченко Р.В.).  Серед учнівських колективів 5-11-х класів переможцем було визнано 9-й клас (класний керівник Сологуб О.О.).

      З метою підвищення ефективності освітнього процесу адміністрація освітнього закладу, педагогічний колектив велику увагу приділяють роботі з обдарованими дітьми. У закладі створена система роботи з обдарованими учнями та умови для їх залучення  до участі в різних етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, роботи в МАН, участі в турнірах, конкурсах, фестивалях, конференціях. Учні Литвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів є активними учасниками І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. У І (шкільному) етапі взяли участь 35 учнів. У ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (11 дисциплін) та Мовних конкурсах (2 конкурси) взяли участь 17 учнів (окремі учні брали участь у декількох олімпіадах, конкурсах), з яких 7  учнів  стали призерами та переможцями ( 9 призових місць – Махновець Анастасія  призер  олімпіади та двох  конкурсів)

 

 

№ пп

ПІП учня

Клас

ПІП учителя

Дисципліна

Місце

1

Волковський Артем Євгенійович

10 Виступав за 11 клас

Махновець Ігор Валерійович

Інформаційні технології

І

2

Шпильова Олена Олександрівна

10 Виступала за 11 клас

Махновець Ігор Валерійович

Технічна праця

ІІІ

3

Пасічник Павло Володимирович

7

Махновець Ігор Валерійович

Інформаційні технології

ІІ

4

Євтушенко Ілля Сергійович

9 Виступав за 10 клас

Махновець Ігор Валерійович

Інформаційні технології

ІІІ

5

Махновець Анастасія Ігорівна

6

Махновець Ігор Валерійович

Інформаційні технології

ІІ

6

Казаков Олександр Олександрович

5

Махновець Ігор Валерійович

Інформаційні технології

ІІІ

7

Махновець Анастасія Ігорівна

6

Сувид Алла Петрівна

ІІ етап X Міжнародного мовно-літературного конкурсу  імені Тараса Шевченка

ІІ

8

Пшенко Валерія Русланівна

3

Кравченко Руслана Валеріївна

ІІ етап XX Міжнародного  конкурсу з української мови ім. П.Яцика

ІІІ

9

Махновець Анастасія Ігорівна

6

Павлова Маргарита Василівна

ІІ етап XX Міжнародного  конкурсу з української мови ім. П.Яцика

ІІ

 

          В закладі створено шкільне наукове відділення учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді, секції: Мистецтвознавство (керівник – Ніколаєнко Наталія Вікторівна), Англійська мова (керівник – Лучечко Юрій Васильович), Історичне краєзнавство (керівник – Сологуб Андрій Олегович).

Також протягом року учні школи брали участь в різноманітних конференціях,  конкурсах,  турнірах та змаганнях. Були активними учасниками Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»,   Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок», Всеукраїнського інтерактивного історичного конкурсу «Лелека», Всеукраїнської гри з української мови «Соняшник», Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок», Всеукраїнських конкурсів: «Професії в ІТ», «Слідами Чорнобиля», «Таємниця генія Шевченка», «Безпечний інтернет». Всі учасники отримали відповідні сертифікати, дипломи, грамоти. Хоча більшість з цих конкурсів платні, учні беруть в них участь з великим задоволенням, отримують нові знання, перевіряють набуті. Велике «дякую» батькам, що знаходять кошти і дають таку можливість своїм дітям. Результативність участі у інтелектуальних конкурсах була б вищою, якщо б конкурси організаторами  проводилися безкоштовно. На жаль, не кожний має  для цього  фінансову спроможність.

            Наш заклад освіти не стоїть осторонь і такого важливого питання як забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами. Це робиться за рахунок впровадження інклюзивного навчання, тобто діти із вадами здоров’я можуть навчатися за місцем проживання, в загальноосвітніх класах разом з іншими дітьми. В 2019/2020 н.р. в Литвинівській ЗОШ І-ІІІ ст. було організовано 4 класи з інклюзивною формою навчання  (1-й, 5-А, 5-Б, 8-й класи) де навчалися 4 учнів. В зв’язку з цим я хочу відзначити наполегливу і плідну роботу асистентів вчителів Арсенчук В. Ю. та Давидової М. М. Слід також зауважити, що наш заклад був одним із перших в районі, який запровадив інклюзивну форму навчання. Вона існує в нас вже сім років.

            Складовою частиною освітнього процесу окрім навчальної діяльності є також і виховна робота. Згідно з річним планом роботи освітнього закладу педагогічний колектив у 2019-2020 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, продовжив працювати над  проблемою «Формування в учнів громадянської свідомості та почуття любові до рідної країни».

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: військово-патріотичне виховання, фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини; громадянське виховання; родинно-сімейне виховання; художньо-естетичне виховання; морально-правове виховання; екологічне виховання; формування здорового способу життя; превентивне виховання. Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було військово-патріотичне виховання.

Діяльність методичних об’єднань класних керівників 1-4 та 5-11 класів була спрямована на реалізацію головної мети: морально-етичне, патріотичне та інтелектуальне виховання як шлях до всебічно і гармонійно розвинутої особистості. Класні керівники працювали за індивідуальними планами,  змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на  виховання у них патріотичних почуттів, готовності до майбутнього захисту своєї Батьківщини, ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави. Протягом 2019-2020 навчального року учні та вчителі закладу були активними учасниками  загальношкільних та районних заходів.

Пріоритетними напрямками діяльності лідерів учнівського самоврядування були: використання потенціалу краєзнавчої роботи щодо патріотичного виховання учнів школи; виховання в учнів громадянських якостей; профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів; формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки; значення особистості у шкільному та громадському житті); підвищення ефективності профорієнтаційної роботи через інтеграцію діяльності всіх ланок: навчальної, позакласної та позашкільної  роботи, співпраці з батьківським комітетом; вдосконалення методів роботи з активами класів та надання методичної допомоги, передача досвіду організаторської роботи, розробка системи стимулювання та заохочення учнів-лідерів, формування системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів; використання засобів ІКТ. Щоденно проводились рейди «Шкільне подвір’я», «Запізнення», у вересні та січні – рейд «Урок». Педагогічним колективом проводилася системна  робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, а саме: класні керівники щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку після першого уроку заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення засідання Ради Профілактики, для індивідуальних бесід з учнями та батьками. З учнями, які пропускають заняття без поважних причин  та їх батьками систематично проводилася профілактична робота.

Протягом 2019-2020 навчального року систематично здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони  праці учасників навчально-виховного процесу», комплексних заходів по школі щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів. Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з ТБ, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, про що записували до журналів з ТБ встановленої форми, планів класних керівників, класних журналів.

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного режиму в освітньому закладі, профілактичних медичних оглядів учнів, здійснення контролю за проведенням уроків фізкультури та трудового навчання. Питання безпеки життєдіяльності учнів під час освітнього процесу та в побуті обговорювалися під час засідань педагогічних рад, на нарадах при директорові, на класних та батьківських зборах. До проведення всіх виховних заходів долучалися члени учнівського самоврядування. Робота учнівського самоврядування планувалася у співдружності з адміністрацією закладу.

Важливе місце у виховній роботі займала бібліотека освітнього закладу. Бібліотекар Сологуб О.О. систематично проводив широку просвітницьку роботу серед учнів, щодо популяризації нових книг, збереження книг, привернення уваги до необхідної літератури. На належному рівні пройшли шкільні акції «Живи, книго!» та «Подаруй бібліотеці книгу!».

         Виховна робота в закладі була спланована з урахуванням пропозицій дітей. Новий навчальний рік традиційно розпочався святом Першого дзвоника. Протягом року були проведені щорічні виховні заходи: тиждень фізкультури, тиждень правил дорожнього руху, тиждень військово-патріотичної роботи, правовий тиждень , виставка квітів «Цей день в історії…»; загальношкільні лінійки: до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, «Афганістан-це ниюча рана», до Дня Української писемності та мови, були проведені літературно-краєзнавчі квести та конкурси читців власної поезії. Учні нашого закладу під керівництвом Сологуба А.О., Сологуба О.О. та Сувида Є.П. брали участь у районних творчих конкурсах та спортивних змаганнях результатом яких стали   призові місця.

            Протягом року учні 1-11 класів брали участь у конкурсах з випуску вітальних, інформаційних, тематичних газет, листівок та малюнків: «Моральний вчинок», «Спасибі  Вам учителі», «Сильні духом», «У світі професій».

            Працювало методичне об’єднання класних керівників, до складу якого входять 12 класних керівників. Згідно річного планування  було заплановано   4 засідання, але проведено 3 (у зв’язку з карантином)  на яких розглядалися теоретичні питання щодо впровадження інтерактивних технологій, покращення роботи учнівського самоврядування в класах та освітньому закладі, розвитку та активізації творчих здібностей учнів, планування роботи з профілактики правопорушень та злочинності.         Класними керівниками у 2019/2020 навчальному році було проведено ряд відкритих виховних справ, як в рамках класних колективів так і на рівні закладу: «Булінг. Як діяти», виховна справа «Права і обов’язки громадянина України», «Небесна сотня. Герої не вмирають», практичне заняття допомога постраждалим внаслідок ДТП «Знаю, вмію, врятую», виховна справа «Здоровий спосіб життя», відкрита виховна година «На порозі професійного вибору», «Як навчити дітей безпечної поведінки у школі», «Життя людини-найвища цінність». Однією зі складних проблем сучасного освітнього закладу є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в закладі проводиться профілактична робота за участю правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. Питання з правопорушень розглядалися на спільних засіданнях учнівського самоврядування та Ради освітнього закладу. Класні керівники проводили активну роботу з учнями: надавали консультації, проводили анкетування учнів по вивченню питань профорієнтації, складали психолого – діагностичні картки для учнів, вивчали умови проживання дітей, вивчали характер та прояви особистості учнів, проводили роботу по залученню учнів у гуртки, залучали до роботи у класі та в закладі.

            Вибір професії – невід’ємний етап у житті кожного, хто здатен працювати. Рано чи пізно ми всі входимо на роздоріжжя, щоб серед тисячі шляхів обрати свій, єдиний. Вчителі та працівники закладу допомагають дізнатись школярам які є професії, де можна здобути ту чи іншу спеціальність, що для цього потрібно, як займатись тим, що тебе цікавить. В 2019/2020 навчальному році було проведено ряд виховних справ: твір «Як я уявляю свою професію», анкетування серед учнів старших класів «Мій вибір професії», перегляд фільму «Ринок сучасних професій», виготовлення та розповсюдження  буклетів «Я через 10 років», анкетування батьків учнів 9-го та 11- класу, корекційно-розвивальне заняття «Розвиток профорієнтаційних знань старшокласників», конкурс малюнків “Робота моїх батьків”.

            Також наш заклад освіти тісно співпрацював з організацією Червоного Хреста ,а саме:

 • учнями закладу зібрано медикаментів на суму  6000 грн.
 • працівниками Червоного Хреста було проведено навчання серед учнів старших класів та педагогічних працівників «Надання першої допомоги»
 • в закладі була організована акція « Щедрий вечір» зі збору коштів для онкохворих дітей на суму 4700 грн.

Члени клубу «Легіон» у 2019/2020р. провели ряд заходів спрямованих на підвищення патріотизму серед своїх однолітків, гуманітарній допомозі  бійцям АТО, відзначенню річниць звільнення України та села Литвинівки, а саме:

 • прибирання братських могил та обелісків в с. Литвинівка, Лісовичі, Миколаївка, Тарасовщина: жовтня (Звільнення України), 6 листопада (Звільнення м. Києва та с. Литвинівки)
 • організація акції «Почесна варта» в с. Литвинівка, Лісовичі, Миколаївка, Тарасовщина
 • члени клубу «Легіон» провели вже традиційне свято Легіону присвячене дню Партизанської слави (22 вересня) із залученням гостей з інших шкіл Вишгородського району, працівниками центру творчості «Дивосвіт». Легіонери провели екскурсії до музею та партизанської землянки, поділилися планами про розширення експозиції найближчим часом.
 • тренінг «Правила поведінки зі зброєю та вибухонебезпечними предметами» (6 грудня)
 • фото – експедиція «Почесна варта» фотографування братських могил (22 вересня)
 • спортивні змагання «Козацький вишкіл» до Дня захисника України (13 жовтня)
 • участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),яка проходить цього року онлайн
 • 13 жовтня провели військову історичну виставку “Зброя української армії” в селі Демидів до Дня захисника України та Українського козацтва
 • 27 жовтня провели перепоховання 51 солдата часів Другої світової війни у селі Литвинівка та прийняли участь у військово-історичній реконструкції “Битва за панський маєток”
 • 24 листопада до сторіччя зимового походу Армії Української Народної Республіки тилами Червоної та Добровольчої армій під проводом Михайла Омеляновича-Павленка провели туристичний похід “Зимовий похід 100 років”

 

Активну участь в організації освітнього процесу бере вчитель фізичної культури Сувид Є.П. Під його керівництвом були підготовлені учні закладу до районних спортивних змагань. Так учні 5-6 класів отримали II місце, а учні 8-9 класів I та II місця з баскетболу:

1.Власюк Роман

2.Дмитренко Дмитро

3.Дудаленко Владислав

4.Пільганчук Артем

5.Колесніков Максим

6.Ольховий Валерій

7.Возна Вікторія

8.Гунарь Олександра

9.Дяченко Марина

10.Дежемесова Марія

11.Тригуба Ігор

12.Слободяник Денис

13.Зінкевич Артем

14.Ткачук Андрій

 

 Також Сувид Є.П. в рамках Олімпійського тижня організував та провів на високому рівні  спортивні естафети,  учні 5-11 класів прийняли участь в конкурсі тематичних стіннівок, команди Литвинівської ЗОШ І-ІІІ ст. з легкоатлетичного кросу та баскетболу ,настільний теніс та шахи.

            Головною метою у 2019-2020н.р. є продовження втілення у виховний процес інноваційних технологій виховання. Виховання дітей потребує глибоких знань і врахувань вікових особливостей як від вчителів так і від батьків учнів. Все це повинно сприяти формуванню в дітей уміння міжособистісного спілкування та підготовки їх до дорослого життя.

            Велику увагу адміністрація закладу приділяє організації гурткової роботи, яка дає можливість задовольнити потреби учнів у творчій самостійній діяльності за інтересами, стимулювання їх творчого самовдосконалення. Протягом 2019/2020 н.р. в нашому закладі освіти працювало 3 гуртки – ВПК  «Легіон» (в кількості 26 учнів, керівник Сологуб А .О.), гурток фотоаматорів «Шрайбікус» (в кількості 17 учнів, керівник Сологуб О.О.), гурток «Чарівна палітра» (в кількості 17 учнів, керівник Ніколаєнко Н.В.). В  цілому гуртковою роботою охоплено 60 учнів, що становить 26% відсотків від загальної кількості. Слід відзначити, що при відносно невеликій кількості гуртків їх члени брали активну участь в різноманітних районних та обласних конкурсах. В сукупності учні нашого закладу на районних конкурсах вибороли троє  перших місць, шість других місць , сім третіх місць. Призерами і переможцями районних конкурсів стали такі учні навчального закладу:

1.Харченко Анна

2.Євтушенко Ілля

3.Черниш Лілія

4.Махновець Анастасія

5.Дрозденко Марія

6.Лещенко Вікторія

7.Москалюк Ярослава

Багаторічний досвід спостережень лікарів і вчителів показав, що учні які не споживають під час навчального дня гарячу їжу швидше втомлюються, частіше скаржаться на головні болі, втому, на болі в шлунку, поганий настрій. До того ж, згідно із статистикою хвороби шлунку серед дітей шкільного віку займають друге місце після хвороби опорно-рухового апарату. Тож не дивно, що адміністрація закладу приділяє значну увагу організації гарячого харчування. Відповідно до чинного законодавства безкоштовним гарячим харчуванням за кошти Вишгородської районної ради було забезпечено 94 учнів 1-4 класів, 50 учнів 5-11 класів( учні соціально не захищених категорій). Всі інші учні закладу в І семестрі по бажанню мали можливість харчуватись за кошти батьків. В січні 2020 року організацію харчування в закладах освіти району взяв на себе відділ освіти Вишгородської РДА, що дало можливість уникнути переплати посередникам, перейти до укладення прямих договорів із постачальниками. Як наслідок цього покращилася якість продуктів харчування, їхній асортимент, що позитивно вплинуло на організацію гарячого харчування.

Актуальним для нашого закладу освіти є питання забезпечення підвозу учнів на навчальні заняття, оскільки вони проживають на території трьох населених пунктів (с. Литвинівка, с. Лісовичі, с. Миколаївка), а також частина вчителів під’їжджають із смт. Димер. Завдячуючи державній програмі «Шкільний автобус» наш заклад освіти у 2008 році також отримав шкільний автобус. Однак час показав, що одного шкільного автобуса для забезпечення ефективного підвозу учнів замало. Завдячуючи зусиллям адміністрації закладу, представникам батьківського колективу у 2019-2020 н.р.  Литвинівську ЗОШ І-ІІІ ст. обслуговували два шкільні автобуси.

Не можу оминути своєю увагою питання матеріально-технічної бази закладу освіти. За останні роки тут відбулися значні зрушення – встановлено нову систему опалення, нову електро – мережу, новий дах, утеплення фасаду, добудова внутрішнього туалету, побудова спортивного майданчика. В зв’язку з цим хочу висловити  слова щирої вдячності депутату Вишгородської районної ради Артеменку М. М. який надає велику допомогу у вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення. За його безпосередньої участі і у 2020 році на капітальний ремонт нашого закладу освіти виділені значні кошти – 2 млн. 200 тис грн. Також хочу висловити велику вдячність батьківському колективу закладу, який завжди готовий допомогти і словом і ділом.

На завершення, хочу побажати членам педагогічного колективу душевної наснаги, терпіння, впевненості у власних силах, любові до професії та успішних звершень, творчих планів і задумів. Спасибі всім вчителям, технічному персоналу та батькам за співпрацю та порозуміння!