Шкільний музей

Музей Партизанської слави
Одним з прикметних явищ років Великої Вітчизняної війни було прагнення багатьох людей стати на захист своєї Батьківщини. Матеріалізувалося воно, по-перше, у бажанні потрапити на фронт і, по-друге, у виникненні поряд з регулярною армією добровольчих форм участі населення у боротьбі проти ворога.
Різні народні формування на допомогу збройним силам почали створюватися з самого початку війни, передусім  у зоні бойових дій та прилеглих регіонах. З прикордонної смуги цей патріотичний рух швидко поширився на всю Україну. Впродовж трьох – одинадцяти днів низкою директив центральних властей1 та відомчих інструкцій йому було досить швидко надано організованого характеру. Упорядко¬вувалося створення добровільних формувань, визначалися основні їх види. Одні з них (ополчення, групи самозахисту, партизанські загони) продовжували давні народні традиції. Інші (винищувальні батальйони) запроваджувалися вперше. Через несприятливий перебіг бойових операцій на оборонному етапі війни всі вони створювалися і почали діяти майже одночасно.
Маючи спільну мету і завдання, різні добровільні утворення відрізнялися від армійських підрозділів і частин призначенням, способами комплектування й особовим складом, специфікою підготовки та використання. Разом з тим, активно допомагаючи воїнам регулярних збройних сил, народні формування різних видів тісно взаємодіяли між собою. Взаємозамінюваність та взаємодоповнюваність становили характерну  особливість їхнього застосування. Добровільні збройні утворення цивільного населення залу¬чалися до боїв, виконуючи роль другого ешелону, несли охоронну службу в прилеглій до фронту зоні. Допомагаючи прикордонникам або внутрішнім військам фронтової смуги, вони переходили в оперативне підпорядкування фронтових начальників охорони військового тилу діючої армії.

Музей Партизанської слави (надалі – музей) є осередком освіти і виховання, сприяє формуванню у молодого покоління національної самосвідомості, любові до рідної землі, забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для збереження і використання пам’яток історії партизанського руху на Україні та бойового шляху 59-го окремого Київського Червонопрапорного орденів Суворова і Кутузова танкового полку.

Мета діяльності музею полягає у широкому залученні учнівської молоді до вивчення та збереження історичної спадщини, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродженню і розвитку національної самосвідомості як важливої ланки виховання громадян Української держави.
Головними завданнями в роботі музею є :
– сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу школи: розширення і поглиблення загальноосвітньої підготовки учнівської молоді засобами позакласної, позашкільної роботи; розвиток її творчих інтересів до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи; формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України;
– допомога педагогічному колективу школи у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами ;
– вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії рідного краю;- організує дослідницьку діяльність (Рух Опору на території України, діти у партизанських загонах, бойовий шлях 59-го окремого Київського танкового полку, дослідження героїчних подвигів воїнів цього полку під час Великої Вітчизняної війни, дослідження історичних місць у Вишгородському районі, пов’язаних з діяльністю партизанських загонів);
– систематичне поповнення фонду музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни;
– організує облік музейних предметів , забезпечує їх збереження;
– створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки ;
– проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді і населення;
– організує та бере участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах;
– надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі та науково-дослідницькій роботі. Указ Президента України
Про День партизанської слави

На підтримку ініціативи ветеранів війни та з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, увічнення їх пам’яті
п о с т а н о в л я ю:
Установити День партизанської слави, який відзначати щорічно 22 вересня.
Президент України:                          Л.КУЧМА

м. Київ, 30 жовтня 2001 року          N 1020/2001