Шрайбікус

Керівник гуртка: Сологуб Олександр Олегович

Серед багатьох дивовижних винаходів, зроблених в XIX столітті, далеко не останнє місце займає фотографія – мистецтво, що дозволило робити миттєве зображення будь-якого предмета або ландшафту.

Художня фотографія – особливий вид образотвор­чого мистецтва, головна риса якого полягає в тому, що це відносно молодий вид творчості. Фотографія, найдемократичніше із мистецтв, дає змогу зупинити ту чи іншу мить швидкоплинного життя. Знімок має відображати життя в усіх його проявах .

Мета: Формування компетентностей особистості засобами фотоаматорства.

Завдання гуртка:

Оволодіння основами фотографії, знаннями про різні жанри фотографії; ознайомлення з процесом фотографування.
Формування інтересу до техніки і мистецтва, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість).
Набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток творчої уяви, фантазії.

Гурткова робота в навчальному закладі є популярною формою організації життєдіяльності і становить невід’ємну частину освітнього процесу. Вона розглядається як ефективний шлях формування життєвої компетентної, творчо спрямованої особистості у контексті своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, розвитку креативності – однієї з базових якостей школяра.