Історія України

Історія України 10 клас

 1. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Августин Волошин.
 2. Написати доповідь на тему: «Срібна земля. Третя спроба утвердити незалежність України в ХХ ст.
 3. Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах в умовах іноземного панування (Польща, Чехословаччина, Румунія)
 4. Політичне та культурне життя української політичної еміграції.
 5. Написати есе на тему: «Повсякденне життя населення в УСРР/УРСР та в українських регіонах у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії в міжвоєнний період: спільне та відмінне»
 6. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р.

Всесвітня історія 10 клас

 1. Англо-франко-радянські переговори в Москві.
 2. Радянсько-німецькі пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) і таємні протоколи до нього.
 3. Навчальний проект. (доповідь) Ліга Націй в умовах назрівання Другої світової війни: заходи задля збереження миру і причини неефективності.
 4. Практична робота. Міжнародні відносини в другій половині 1930-х рр. у світлі історичних джерел.
 5. Причини, характер, періодизація Другої світової війни.
 6. Характеристика основних періодів війни.
 7. Основні театри воєнних дій.