Критерії оцінювання завдань відкритого типу на ЗНО

У 2022 році одними з найважливіших завдань тестів ЗНО залишаються відкриті тестові завдання з розгорнутою відповіддю. Такі завдання включені до тестів з української мови та літератури, іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), а також математики.

У мовних тестах це завдання полягає у написанні власного висловлення та коротких письмових відповідей. У тесті з математики передбачається розв’язування задач.

Оцінювання та нарахування балів за виконання відкритих тестових завдань з розгорнутою відповіддю здійснюється під час перевірки бланків відповідей «Б» екзаменаторами відповідно до Схем оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що ухвалені Українським центром оцінювання якості освіти.

Під час оцінювання завдань відкритого типу враховуються наступні складові: логічність, послідовність, структурованість та зв’язність викладу, змістове наповнення.

Окрім того, для мовних тестів враховується грамотність, а також лексична, граматична та стилістична довершеність. У математиці враховується наявність кінцевої правильної відповіді.

Українська мова. Завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю з української мови складається з основи (умови завдання) та передбачає створення учасником ЗНО власного аргументованого висловлення на дискусійну тему. Максимально можлива кількість балів за таке завдання – 20. Перевірка висловлення здійснюється за 6 основними критеріями. Ознайомитися з критеріями оцінювання завдання відкритого типу з української мови можна за посиланням.

Українська мова та література. У тесті з української мови та літератури пропонується 3 відкритих завдання з короткою письмовою відповіддю та 1 завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання відкритої форми з короткою письмовою відповіддю (№ 64–66) передбачає надання короткої письмової відповіді учасником зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей В за змістом тексту для читання, наведеним у сертифікаційній роботі. Максимально за виконання одного такого завдання можна набрати 2 бали, тобто всього 6 балів за 3 завдання.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 67) передбачає надання розгорнутої письмової відповіді учасником зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б. Максимально можлива кількість балів за таке завдання – 20.

Ознайомитися з критеріями оцінювання завдань відкритого типу з української мови та літератури можна за посиланням.

Математика. У сертифікаційному зошиті з математики у 2022 році пропонується 12 завдань відкритого типу.

Завдання № 21–24 – структуровані завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які складаються з основи та двох частин і передбачають розв’язування задачі. Максимально за 1 таке завдання можна набрати 2 бали, усього 8 балів за 4 завдання.

Завдання № 25–29 – неструктуровані завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які складаються з основи та передбачають розв’язування задачі. Неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали, максимально за виконання 5 завдань можна набрати 10 балів.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№30–32) складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б і навів усі етапи розв’язання й обґрунтував їх, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо. Максимально за ці завдання з математики можна набрати 4 бали (за завдання №31) та 6 балів (завдання № 30, 32).

Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюються відповідно до затверджених критеріїв оцінювання. Ознайомитися з критеріями оцінювання завдання відкритого типу з математики можна за посиланням.

Іноземні мови. Завдання відкритого типу з будь-якої іноземної мови складається з основи та передбачає створення учасником ЗНО власного висловлення (особистого чи офіційного листа) відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. За його виконання учасник може набрати від 0 до 14 балів. Оцінювання відбувається за критеріями змісту та мовного оформлення.

Viktoriya Vozna
Author: Viktoriya Vozna

)