Про затвердження переліків підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти, що можуть видаватися за кошти державного бюджету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 541 від 19 квітня 2024 року

Про затвердження переліків підручників
для 11 класу закладів загальної
середньої освіти, що можуть видаватися
за кошти державного бюджету

Відповідно до пунктів 1, 3, 12 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 41 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року № 957), пункту 19 розділу IV Порядку конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року № 1001, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2021 року за № 1483/37105 (зі змінами), ураховуючи рішення Конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників (11 клас) (протокол № 1 від 04 квітня 2024 року) та рішення комісії з узагальнення результатів вибору підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти для повторного видання (протокол № 1 від 08 квітня 2024 року), лист державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 10.04.2024 № 21/08-585, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

  • перелік підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти, що можуть видаватися за кошти державного бюджету, за результатами конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2023-2024 роках (11 клас);
  • перелік підручників для 11 класу закладів загальної середньої освіти, що можуть повторно видаватися за кошти державного бюджету у 2024 році.  

2. Директорату шкільної освіти (Хворостяний І.) та Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков Є.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та вебсайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» у дводенний строк після його підписання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сташківа А.

Міністр                                          Оксен Лісовий